เรื่องขนย้าย โทรหาเราสิคะ 061-784-7711

มาตรฐานการรับประกันในการขนย้าย


ประกาศอัพเดท เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 # Big Move อันดับ 1 รับประกันสินค้าที่ขนย้ายสูงสุดในไทย 10 ปีซ้อน #รับประกันสินค้าที่ขนย้ายทุกชิ้น100% ตามความเป็นจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท (เฉพาะการขนย้ายในกรุงเทพฯ เท่านั้น)

 


สินค้าที่เราเป็นผู้ขนย้าย (โปรดอ่านเพื่อประโยชน์ของท่าน)

 

 

     1.เรารับประกันกรณีเกิดอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการขนย้าย ยกเว้น อุบัติเหตุอันเกิดมาจากการปฏิบัติงานตามคำสั่งของท่านแล้วเสียหาย ทางเราจะไม่สามารถรับผิดชอบในกรณีนี้ได้

 

    

     2.รับประกันสินค้าในกรณีที่แตกหักเท่านั้นถ้าซ่อมไม่ได้เราจะจัดซื้อสินค้าดังกล่าวให้ใหม่ตามสเปคเดิมและสภาพใกล้เคียงของเดิมมากที่สุด ยกเว้น ไม่มีสเปคนั้นๆแล้วในตลาด เราจะซื้อสเปคใกล้เคียงให้แก่ท่าน


     3.กรณีสินค้ามีรอยขูดขีดเป็นรอยต่างๆทางเราไม่สามารถรับผิดชอบได้ เนื่องจากเป็นการขนย้ายสิ่งของที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ทางบริษัทประกันของเราจึงจะไม่สามารถรับเคลมในกรณีนี้ได้  ยกเว้น พื้นและผนังถ้าเป็นรอยจากการขนย้าย ทางเรายินดีซ่อมแซมให้


4.กรณีสินค้าที่จำพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ หากไม่มี             การแตกหักของอุปกรณ์ แล้วเครื่องใช้งานไม่ปกติ หรือข้อมูลบางอย่างสูญหาย         ทางบริษัทประกันจะไม่สามารถรับเคลมในกรณีนี้ได้  หรือกรณีที่สินค้าดังกล่าว         เสียบปลั๊กแล้วใช้การไม่ได้   ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบในกรณีนี้ได้ เว้นแต่           ท่านได้ทดสอบเสียบปลั๊กไฟให้เจ้าหน้าที่ทางเราตรวจดูก่อนแพ็คว่า เครื่องนั้นยัง     ทำงานอยู่ในสภาพปกติเท่านั้นทางเราจึงจะสามารถรับผิดชอบในกรณีนี้ได้


     5.กรณีที่ท่านไม่นำสิ่งของออกจากอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เช่น โต๊ะ , ตู้ต่างๆ , ตู้เย็น ฯลฯ  และปรากฏภายหลังว่า มีการชำรุดเสียหายเกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ ทางเราจะไม่สามารถรับผิดชอบในกรณีนี้ได้ 


6.ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสินค้าที่ท่านแพ็คหรือเก็บของลงกล่องเอง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  ดังนั้นท่านจึงควรให้เจ้าหน้าที่ทางเราเป็นผู้แพ็คกิ้งให้สำหรับสินค้าที่เกิด ความเสียหายง่าย อาทิ กระจก , กรอบรูปคอมพิวเตอร์ , แฟ็กซ์ , เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น  ยกเว้น เอกสารต่างๆ ท่านสามารถแพ็คลงกล่องเองได้

 


7.กรณีมีของเสียหายต้องการเคลมเคลม ท่านต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ของเราที่หน้างานภายในวันที่ขนย้ายและระบุในใบงานว่า ต้องการเคลมเท่านั้น เพราะหากหลังจากวันนั้น ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบได้  ในวันย้ายเสร็จเป็นที่เรียบร้อย กรณีที่ท่านไม่ต้องการให้เราแกะแพ็คกิ้งออกไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้ใดๆในกล่อง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบในกรณีนี้ หากเกิดสูญหายหรือเสียหาย เพราะอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของเรา


หมายเหตุ  เงื่อนไขต่างๆเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด